אלמנטים

עריכת תפריט האתר

תפריט האתר מציג כפתורים המקשרים אל התכנים של האתר, חשוב להדגיש כי במערכת הסופרסייט קיימת הפרדה בין תכנים לבין תפריט האתר, כלומר על מנת שכפתור
יקשר אל תוכן יש צורך בביצוע שני שלבים, 1. יש ליצור את התוכן, 2. יש ליצור כפתור בתפריט האתר ולקשר כפתור זה אל התוכן שנוצר
בסרטון זה נלמד כיצד לקשר את התכנים שאנו יוצרים אל כפתורים שאנו יוצרים בתפריט האתר.
על מנת לצפות בסרטון באיכות גבוהה יש להפעיל את הסרטון ולאחר מכן ללחוץ על המשולש בצד התחתן הימני של נגן הסרטון המופיע ליד 480p ולבחור באפשרות 720HD

עריכת תפריט האתר

שימוש בתפריט הראשי

בתפריט הראשי ניתן לשלוט בכפתורים המרכזיים באתר - תפריט האתר.
אז מה אפשר לעשות דרך התפריט הראשי?
א. הוספת כפתורים ראשיים
ב. הוספת כפתורים משניים (תחת כפתורים ראשיים)
ג. סידור כל הכפתורים
ד. מחיקת כפתורים ראשיים ומשניים
ה. עריכת כל הכפתורים

לתפריט הראשי נכנסים דרך כלים ← תפריט ראשי

הוספת כפתורים ראשיים
הוספת כפתורים היא השלב השני לאחר פתיחת הדף (גלריה, קטלוג, דף תוכן כללי וכו')
1. לוחצים על הוסף פריט
2. בשדה path מכניסים את הכתובת שהעתקנו (paste) בשלב הקודם, בו פתחנו את הדף
3. בשדה menu link title נותנים שם לכפתור החדש שאנו יוצרים ולוחצים save
4. חזרנו לתפריט הראשי ורואים את הכפתור אותו פתחנו. מצד ימין של הכפתור יש סימן + תופסים אותו עם העכבר וגוררים אותו על מנת לבחור את מיקום הכפתור
5. לכל כפתור יש שני צ'ק בוקסים. אחד - פעיל (אם לא רוצים שהכפתור יופיע צריך להסיר את ה- V ) השני - Expanded (אותו מסמנים אם רוצים לאפשר כפתורי משנה תחת הכפתור הזה)
לא לשכוח לשמור אחרי כל פעולה!

הוספת כפתורים משניים
הוספת כפתורים משניים היא השלב השני לאחר פתיחת הדף (גלריה, קטלוג, דף תוכן כללי וכו')
1. לוחצים על הוסף פריט
2. בשדה path מכניסים את הכתובת שהעתקנו (paste) בשלב הקודם, בו פתחנו את הדף
3. בשדה menu link title נותנים שם לכפתור החדש שאנו יוצרים ולוחצים save
4. בשדה Parent item אפשר לבחור תחת איזה כפתור ראשי הכפתור המשני הנ"ל יופיע. במידה ולא בחרנו כלום והשארנו את ברירת המחדל, הכפתור יהפוך לכפתור ראשי.
5. חזרנו לתפריט הראשי ורואים את הכפתור אותו פתחנו. מצד ימין של הכפתור יש סימן + תופסים אותו עם העכבר וגוררים אותו על מנת לבחור את מיקום הכפתור - מתחת לאחד הכפתורים
    הראשיים (אם המערכת לא מאפשרת זאת, סימן שהכפתור הראשי לא מסומן כ- Expanded)

סידור הכפתורים
לכל כפתור יש אפשרות עריכה בצד שמאל - דרך אפשרות זאת ניתן לשנות את שם הכפתור, לאפשר לו לקבל תחתיו כפתורי משנה (Expanded) או שהוא לא יופיע בכלל (לא פעיל)
כל כפתור ניתן לגרירה ע"י משיכת סימן ה + וגרירתו לתוך כפתורים אחרים או לשינוי מיקום הכפתור
ליד כפתור ערוך, נמצא כפתור מחק. לחיצה עליו תמחק את הכפתור ללא אפשרות לשחזור!